• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  تبليغات وكلاي دادگستري؛ ضرورتي اجتناب ناپذير
  ادامه مطلب

  فريد نيك پي- وكيل دادگستري

  درج شده در نشریه سپهر عدالت - مهرماه 1395 

  تا قبل از آشفته بازار فعلي در عرصه وكالت، تعداد وكيل " مورد نياز" هر منطقه بوسيله كميسيونها و كارگروههاي كه در قانون پيش بيني شده بود، ارزيابي و تعيين ميشد. ماده ٢٩ آيين نامه لايحه قانوني استقلال در اين خصوص مقرر نموده بود:" عده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيون متشكل از رؤساء كل دادگاه­هاي استان مركز و دادگاه­هاي شهرستان تهران و دادگاه­هاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون به دعوت رئيس كانون تعيين خواهد شد ."
  در اجراي اين ماده، همه ساله قبل از اعلان پذيرش وكيل، كميسيون ماده ٢٩ تشكيل ميشد و تعداد وكيل مورد نياز هر منطقه را باتوجه به افزايش جمعيت و تعداد دادگا...

  بیشتر تعدادنظرات:(0)

  اخلاق حرفه ای
  ادامه مطلب

   

  توصيه نامه شوراي اروپا در خصوص آزادي انجام حرفه وكالت

  مصوب 25 اكتبر سال 2000 ميلاد كميته وزيران

  گرايش به همگرايي در جهت ضرورت مهاراحساسات ناسيوناليستي حاكم بر اروپا با توجه به وقوع دو جنگ جهاني و بازگشت آرامش ، امنيت و ثبات در عرصه هاي مختلف موجب گرديد كه پس از جنگ جهاني دوم دول اروپايي در صدد تشكيل نهادهاي بين المللي متضمن همكاري آنان در زمينه هاي مختلف برآيند . شوراي اروپا پيشروترين نهاد اروپايي بعد از جنگ دوم جهاني در اين زمينه به شمار مي رود و داراي 45 عضو از سرتاسر اروپا مي باشد . اين شورا داراي دبيرخانه ، ك...

  بیشتر تعدادنظرات:(0)

  منشورحقوق وتکالیف دوسویه وکیل سرپرست ( دکتر علی صابری ) وکارآموزان
  ادامه مطلب

                                                              

  دیباچه : این منشور در اجرای قوانین مربوط به وکالت ودر جهت تعیین حقوق وتکالیف طرفین تنظیم شده وبه امضای طرفین میرسد                                                                             
  1-حضور کارآموز به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی در جلسات هفتگی دفتر و هیچ زمان الزامی نیست اما کارآموز محق است از محل جغرافیایی وامکانات فیزیکی ومادی دفتر در ساعات کاری به شرط هماهنگی با مسئول دفتر استفاده کند.خواندن پرونده های مختومه وجریانی بی هیچ قیدوشرطی مجاز است اما خارج کردن پرونده وکتب و مجلات موجود در دفتر ممکن نیست وکارآموز حق دارد درصورت نیاز تصویر یا رونوشت اوراق راتهیه کند.
  2-کارآموز محق است ...

  بیشتر تعدادنظرات:(4)

  پیرامون اخلاق حرفه ای
  ادامه مطلب

  ابراهیم یوسفی محله - وکیل دادگستری
   مقدمه :
  موضوع اخلاق و بحث های مربوط به آن از قدمت طولانی برخورداراست . هر چند ادعای طرح بحث های نو در این مقال کمی دشوار می باشد لیکن باید پذیرفت که اخلاق مفهومی اساسی و اجتماعی است که بحث درخصوص آن بی انتهاست . اخلاق زیربنای اساسی جامعه مدنی و سنگ زیرین تمدن های بشری را تشکیل می دهد و طبعاً این امر شامل حرفه های مختلف نیز می گردد و در واقع اخلاق در سیر تکوین و استمرار مشاغل نقش اساسی را ایفاء نموده است .
  اخلاق حرفه ای درعین ارتباط با اخلاق و وجود اهداف و مشترکات با آن دارای تعاریف و اهداف مستقل و متمایزی است به گونه ای که در عصر حاضر خود را به سمت قواعد حقوقی نزدیکتر نموده است . در مختصر نوشته حاضر برآنیم که با ارائه تعاریف و مفاهیم اخلاق حرفه ای ، ر...

  بیشتر تعدادنظرات:(2)
  Design By Gitysoft