• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • واژه های دادگستری ( اصطلاحات قضایی)

   استاد احمد بشیری وکیل دادگستری از دهه سی به طور حرفه ای در مطبوعات مشغول فعالیت بوده اند. ایشان ضمن تصدی قضاوت، در عرصه نویسندگی نیز فعالیت های گسترده ای داشتند و سال هاست که در کمیسیون انتشارات کانون وکلای مرکز عضویت دارند.

   واژه های نو – لغات قدیم

   آ )

   آیین دادرسی اصول محاکمات

   استوار کردن ابرام – تایید – تنفیذ کردن

   ب )

   بازپرس مستنطق

   بازپرسی استنطاق

   بازداشت توقیف

   بازداشت گاه توقیف گاه

   بازداشته توقیفی و توقیف شده

   بزه جرم

   بزه کار مجرم

   بزه نام متهم

   پ)

   پایندان کفیل – ضامن

   پژوهش خواسته مستانف عنه

   پژوهش خوانده مستانف علیه

   پژوهش خواه مستانف

   خ )

   خواسته مدعی به

   خوانده مدعی علیه

   خواهان مدعی

   د )

   دادخواست عرضحال

   دادرس قاضی

   دادرسی محاکمه

   دادستان مدعی االعموم

   دادسرا پارکه

   دادگاه محکمه

   دادگاه استان محکمه استیناف

   دادگاه بخش محکمه صلح

   دادگاه شهرستان محکمه بدایت

   دادگستری عدلیه

   دادنامه ورقه حکمیه

   دادیار وکیل عمومی

   داور حکم

   داوری حکمیت

   دستگیر کردن توقیف شخص

   دیوان دادرسی کشور دیوان عالی تمیز

   ر)

   رای رای

   رسیدگی فرجامی رسیدگی تمیزی

   رسیدگی نخستین رسیدگی بدایت

   س )

   سازش صلح

   سرداور حکم مشترک

   ش )

   شکستن نقض

   ف)

   فرجام رسیدگی تمیزی

   فرجام خواسته ممیز عنه

   فرجام خوانده مستدعی علیه تمیز

   فرجام خواه مستدعی تمیز

   ک )

   کاخ دادگستری عمارت عدلیه

   کارشناس اهل خبره

   کارشناسی خبرویت

   کیفر مجازات

   کیفری جزائی

   گ)

   گسیختن فسخ

   گواه شاهد

   گواه خواستن استشهاد کردن

   گواه خواهی استشهاد

   گواهی شهادت

   و )

   وازدن رد

   با تشکر فراوان از استاد احمد بشیری که با سپهر عدالت همکاری نمودند .

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft