• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • قانون مقابله با گروه های انحرافی

   طرح زیر در جلسه علنی 81 مورخ 21 /1/1392 اعلام وصول و در دفتر طرح ها و لوایح دبیرخانه اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 264 ثبت گردیده است که ضمن تشکر از جناب آقای دکتر بهروز جوانمرد طرح مذکور به شرح زیر می باشد 
   متن طرح :
   ماده واحده : هر شخص تحت هر عنوان به شیطان پرستی ، عرفانهای نوظهور یا دیگر فعالیتهای انحرافی منافی شرع مقدس اسلام اقدام نماید چنانچه مشمول حد نباشد به ترتیب زیر محکوم می شود .
   الف – در صورت تشکیل یا اداره سازمان ، انجمن ، فرقه ، موسسه ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور به حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از سی  ویک تا هفتاد و چهار ضربه یا هردو مجازات .
   ب- در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی ، انتشار ، ساخت ، توزیع یا وارد کردن کتاب ، نشریه ، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج  سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهارضربه یا هردو مجازات .
   ج – در صورت عضویت در هر یک از گروه های مذکور در بند الف یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه ، مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیتهای آن بی اطلاع بوده است .
   تبصره 1: مقام قضایی می تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیتها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام نماید ، این کارگروه به ریاست یک قاضی مجتهد به انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی به انتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریانهای انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تاییدشورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل می شود .
   تبصره 2: کارگروه تشخیص انحرافات می تواند راسا یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیتها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام نماید ، سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهدشد .

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft