• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • محمدرضا کامیار رییس اداره معاضدت کانون مرکز شد

   جلسه هیأت مدیره کانون مرکز روز سه شنبه مورخ ۲۱/۴/۹۱ با حضور همۀ اعضای اصلی و علی البدل( بجز کامبیز زندیه) برگزار شد.

   آزمون سال ۹۱ بصورت تستي برگزار مي شود

                   پس از سخنان پيش از دستور  اولین موضوع كه مورد بررسي  هیأت مدیره قرار گرفت، نحوه برگزاری آزمون سال ۹۱ بود که در خصوص  تشریحی یا تستی بودن آن  بحث هاي مفصلي صورت گرفت. گودرز افتخار جهرمی رئیس هیأت مدیره ، ضمن اشاره به اهمیت قدرت استدلال در مسائل حقوقی، برگزاری آزمون تشریحی را به دلیل فقدان امکانات اجرایی و حجم بالای کار، در شرایط امروز کانون مناسب ندانست. در ادامه محمد جواد صفار بیان داشت: هر آزمونی پنج مرحله دارد: مرحله اول طرح سؤال است. مرحله بعد اجرای آزمون مرحله سوم شیوه تصحیح اوراق و مرحله چهارم، اعلام نتایج و در نهایت مرحله پنجم مکانیسم رسیدگی به اعتراضات كه مي بايد در بررسي ها مورد توجه قرار گيرد. صدیقه حجت پناه با تأکید بر اهمیت آزمون تشریحی اظهار داشت: در این دوره( آزمون) کسانی که وارد شدند با معلومات بیشتر هستند. ابراهیم ثابت قدم با اشاره به صحبت های سایر اعضا بیان داشت که، ما در آزمون های گذشته از پنج مرحله فقط مرحله اول را داشته ایم و باید تمرکز بر روی سؤالات داشته باشیم و مي باید آموزش اصلی در کمیسیون کار آموزی بعمل آید. مرتضی شهبازی نیا اظهار داشت: امتحان تستی خیلی دقیق و مؤثر نیست و البته نباید خیلی سخت گیری کنیم، ما در تربیت وکیل باید نقش و تمرکز خود را برروی دوره کارآموزی منتقل کنیم و در کشورهای دیگر نیز بیشتر سخت گیری معطوف بر همین مرحله است. در آزمون تستی هم باید تغییر ایجاد کرد و بیشتر تحلیل باشد و در مجموع نباید خارج از آموزش های رسمی دانشگاه ها سؤال طرح شود. در ادامه عباس کریمی با تأکید بر فواید امتحان تشریحی اعلام کرد: برای آینده نباید راه آزمون تشریحی بسته باشد و می توان تخصصی با موضوع برخورد کرد. مثلاً هرشخصی می تواند رشته خود را ( در درس مدنی یا تجارت و...) انتخاب کند و از همان رشته سؤال تخصصی طرح کرد. من معتقدم که امتحان تستی باشد. محمدرضا پاسبان در همین مورد افزود: موافق امتحان تشریحی بودم و در نحوه ی اجرا انتقادهایی داشتم در هر حال رأی اکثریت ملاک است.

   محمد فرض پور در ادامه اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که چهار جوابی ها نمی تواند مبین توانایی های علمی داوطلبان باشد و در آزمون تشریحی پالایش بیشتری صورت می گیرد. اما کارآموزی هم ضعیف انجام می شود. اگر ما بتوانیم کارآموزی خوبی انجام دهیم و اختبار هم به خوبی صورت گیرد بسیاری از مشکلات حل می شود.

   عیسی امینی با اظهار ناخشنودی از نقد نادرست امتحان تشریحی بیان داشت: قطعاً این پنج مرحله که دکتر صفار فرمودند قابل توجه است. اصل سؤال تشریحی خوب بود ولی اجرا ضعیف بود. آزمون تشریحی اصولی دارد و می شد در سه امتحان (مدنی – آ.د.م و تجارت) جمع کنیم. ما باید مرکز آزمون داشته باشيم و اگر دقیق انجام شود به طرح سؤال خوبی می رسیم. در کارآموزی هم بسیار سبک ها قدیمی است. مهدی شهلا افزود: ممکن است در اجرا مشکلاتی پیش آمده باشد ولی اصل امتحان تشریحی را منتفی نمی کند و از اهمیت آن نمی کاهد ولی امتحان تشریحی بهترین شیوه بود برای سنجش و ورود افراد شایسته اما ظرفیت بالا مشکلاتی را در زمینه ایجاد کرد. به هر ترتیب موضوع و طرح این نوع آزمون با دقت بیشتر برای دوره های آتی باز است.

   کامران آقایی اظهار داشت هدف از برگزاری آزمون دو مورد است: ۱- جذب گروهی به عنوان کارآموز ۲- کارآموزان با معلومات هم باشند. سؤال تحلیلی الزاماً سؤال سخت نیست و ما تا کنون در امتحان تستی به سؤالات تحلیلی نرسیده ایم. در مورد امتحان تشریحی باید ببینیم که امکان اجرای آن را داریم. به هر ترتیب باید تصمیم خود را برای رعایت حال شرکت کنندگان در نظر بگیریم. در ادامه جلسه حمید جنتی اظهار داشت: بدون شک امتحان تشریحی برای گزینش افراد باسوادتر زمینه را فراهم می کند اما در اجرا مشکلات زیادی بوجود می آید. من در همین تشریحی نیز پیشنهاد دکتر کریمی را دادم و گفتم دو بخش حقوقی و جزایی امتحان تشریحی گرفته شود. در طرح سؤال تستی می توانیم با طراحی دقیق به بخشی از اهداف فوق دست یابیم. در هرحال باید شیوه های کارآموزی و اختبار را تغییردهیم و گروهی برای این کار انتخاب شود و سیستمی را برای شیوه های کارآموزی طراحی کنند. صفار ادامه داد: صرف نظر از بحث های نظری برسر آزمون ها باید کار عملی برروی آن انجام شود. دو آزمون در اینجا بحث شده است آزمون تستی که قدرت یادگیری وآزمون تشریحی که قدرت استدلال را اندازه گیری می کند. در شغل وکالت باید دید کدام مورد اهمیت دارد و باید بررسی شود. اگرچه در اجرا مشکلاتی وجود دارد ولی باید راهکارهایی برای کاهش آن پیش بینی شود. افتخار: همه ما معتقدیم که برای یک حقوقدان بهترین وسیله برای میزان سنجش و معلومات تشریحی است و سنجش قدرت استدلال است اما مشکلات فراوانی در این راه قراردارد.

   علی رغم اینکه بسیاری از اعضاء تأکید بر مزایای آزمون تشریحی داشتند در راي گيري  اكثريت حاضران به برگزاري آزمون تستي راي دادند و مصوب شد كه آزمون سال جاري بصورت تستی برگزار شود.

   ساعت ۱۱:۲۰ تنفس داده شد و پس از تنفس هیأت مدیره برای دستور بعدی وارد مذاکره شدند

   آيين نامه هاي داخلي ، نياز به تغيير دارند

    موضوع، نحوۀ پیگیری مصوبات هیأت مدیره بود در این رابطه افتخار جهرمی اظهار داشت: پیگیری مصوبات وظیفۀ بازرس هاست و اگر اجرا نمی شود باید تذکر دهند. شاپور منوچهری بیان داشت: در دوره های قبلی این وظیفه بر عهدۀ منشی بود مگر اینکه مصوبه ای به شخص خاصی ابلاغ می شد که در این صورت بازرس ها پیگیری می کردند.

   عیسی امینی با تأکید بر آیین نامه بیان داشت: اگر می آمدیم آیین نامه داخلی کار و وظایف هیأت رئیسه را اجرایی می کردیم می توانستیم مصوبات را پیگیری کنیم و علت عدم پیگیری، عدم اجرای آیین نامه داخلی است. فرض پور در این مورد افزود: مصوبات را اعضای هیأت رئیسه باید پیگیری کنند مگر اینکه آیین نامه صراحت داشته باشد که به گفتۀ آقای امینی دارد. ثابت قدم در این مورد اظهار داشت: این مطلب که در آیین نامه آمده است ناظر به همۀ مصوبات نیست، ما مصوباتی داریم که اجرای آن باید به جایی محول شود مگر اینکه صراحتاً به کمیتۀ نواب و رئیس محول شود. آقایی بیان داشت: بعضاً مصوباتی که تصویب می شود به مرحلۀ اجرا نمی رسد بنابراین لازم است کسانی باشند که آنها را پیگیری کنند و این می تواند از وظایف بازرسان باشد. مهدی شهلا در ادامه اظهار داشت: وظایف دو کمیته مشخص شده است در مادۀ ۶ نیز صراحت دارد و امور محولۀ مربوط به کانون است، بنابراین اجرای مصوبات نیز بر عهدۀ این دو کمیته و بازرس است  و در آیین نامه تکلیف مشخص است. در نهایت با توجه به صحبت های عیسی امینی و ابراهیم ثابت قدم که هر یک به نحوی بر آیین نامه تکیه داشتند و با رأی گیری از اعضاء، موارد زیر به تصویب رسید:

   اول اینکه: تا شهریور ماه و تا زمانی که کمیته ها تشکیل نشده بازرس ها مصوبات را پیگیری کنند . دیگر اینکه آقایان منوچهری، شهلا و ثابت قدم مسئول بررسی و اصلاح آیین نامۀ داخلی و جلسات هیأت مدیره شدند.

   محمدرضا کامیار بعنوان رییس جدید اداره معاضدت انتخاب شد

   بعد از این مصوبات - اعضای هیأت مدیره برای انتخاب رئیس ادارۀ معاضدت وارد گفتگو  شدند. انتخاب رئیس این اداره که به دلیل  آراء برابر اعضاء اصلی به نتیجه نرسیده بود در این جلسه به بحث گذاشته شد. در ابتدا عباس کریمی که مسئولیت مذاکره با تأکید بر هدف مفاهمه را بر عهده گرفته بود اظهار داشت:با اعضای هیات مدیره و دو کاندیدا مذاکراتی داشته و به هر کاندیدا پیشنهاداتی ارائه داده است.وی گفت آقای سردارزاده انصراف خود را منوط به ارائۀ گزارش خود به هیأت مدیره کرده اند. در ادامه عباس کریمی با پیشنهاد اینکه سردارزاده به عنوان رییس کمیسیون آموزش منصوب و انتخاب شود و اعضای این کمیسیون هم با نظر ایشان تعیین گردد راه حل این مسئله را در اجرای این پیشنهاد اعلام کرد. در ادامه عیسی امینی ضمن تأیید سوابق مفید سردارزاده و موافقت با ورود ایشان به عنوان عضو به کمیسیون آموزش اعلام کرد: این شرط پذیرفتنی نیست و در این مورد نمی توان از قبل تعیین تکلیف کرد. عباس کریمی ادامه داد: دو راه حل متصور است که یا باید هر دو کنار روند یا یکی به نفع دیگری در جای دیگری از کانون مشغول شود.

   در ادامه عباس کریمی با توجه به اعتراض برخی از اعضای هیأت مدیره در مورد اینکه شخصی از قبل نمی تواند مدیریت ادارۀ یک کمیسیون را بر عهده گیرد و نمی شود اعضای کمیسیون با نظر یک شخص تعیین شود بیان کرد: پیشنهاد مدیریت آموزش پیشنهاد من بوده است. پاسبان ضمن استقبال از عضویت  سرداری زاده در کمیسیون آموزش با مدیریت وی در این کمیسیون به عنوان پیش شرط انصراف مخالفت کرد.

   کامران آقایی ضمن تعریف از نگاه سیستمی محمد کامیار و امکان موفقیت وی در ادارۀ معاضدت نظر پاسبان را تأیید کرد. کریمی در ادمه با اشاره به اهمیت شخص ذی صلاح در مدیریت ارکان کانون، به دفاع از شایستگی سردارزاده، در مدیریت کمیسیون آموزش پرداخت.

   گودرز افتخار جهرمی در پاسخ به پیشنهاد کریمی اظهار داشت: در جلسۀ قبل اکثریت موافق با آقای کامیار حاضر بودند و آقای کریمی به من گفتند می روم و آقای سردارزاده را منصرف می کنم و اگر ایشان منصرف نشدند من به آقای دکتر کامیار رأی میدهم. و خطاب به کریمی ادامه داد که: اکنون پیشنهاد شما امر دیگری است.

   در ادامه ابراهیم ثابت قدم برای برون رفت از این بن بست پیشنهاد کرد که این کاندیدها کنار روند و اشخاص دیگری اعلام شود تا در مورد آنها رأی گیری شود و تعهد اخلاقی داشته باشیم از هر دو کاندید فعلی در جای دیگری در کانون استفاده کنیم. شاپور منوچهری با اشاره به اینکه در ادارۀ معاضدت کسانی هستند که سالیان سال در این اداره کار کرده اند پیشنهاد ثابت قدم را مورد تأیید قرار داد. در ادامه شهبازی نیا از اعضا خواست تا با دلسوزی و بدون هیچ تعلق گروهی و جناحی،آنچه به مصلحت و موجب اعتلای کانون است را انجام دهند چه این کاندیدها باشند چه افراد دیگر.  در ساعت ۱۳:۱۰  ابراهیم ثابت قدم جلسه را ترک کرد و علی صابری به عنوان عضو علی البدل جانشین وی شد. در ادامه جلسه اعضاء به طور ضمنی موافقت خود را با اعلام اسامی جدید اعلام کردند ولی با توجه به اینکه اعضاء از موافقت کاندید انتخابی برای قبول مسئولیت اطلاع نداشتند در نهایت فقط خانم گیتی رنجبران  به عنوان کاندیدای اعلامی اضافه شد، در پایان جلسه علی رغم اینکه آقای فرض پور اصرار داشتند که انتخاب برای بررسی صلاحیت کاندیدای جدید به جلسۀ بعدی موکول شود اما این پیشنهاد با مخالفت اعضای هیأت مدیره روبرو شد و در نهایت در مورد کاندیداهای یاد شده به طور کتبی رأی گیری شد و پس از شمارش آراء  دکتر محمدرضا کامیار با رأی اکثریت ( ۷ رأی) در مقابل ۵ رأی به عنوان رئیس ادارۀ معاضدت انتخاب شد. جلسه ساعت ۱۳:۳۰خاتمه یافت.

   ضمنا در ابتدای این جلسه گودرز افتخار جهرمی، ظرفیت پذیرش آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۱را ۱۰۰۰ نفر اعلام کرد
   برگرفته از وبلاگ وکلای ملت

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft